Заступање странака у поступцима пред Уставним судом Републике Србије (подношење уставне жалбе) и подношење представки Европском суду за људска права у Стразбуру.