Заступање у поступцима пред Уставним судом Републике Србије и подношење представки Европском суду за људска права у Стразбуру.