Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата сaстављање:

  • уговора о раду,
  • правилника о раду,
  • правилника о организацији и систематизацији послова и осталих општих аката,
  • решења о годишњем одмору,
  • упозорења пред отказ,
  • решења о отказу.

Бавимо се заступањем запослених и послодаваца у радним споровима (неисплаћена зарада, регрес, превоз, накнада зараде и др.), заступање у вансудским и судским поступцима због повреде на раду, заступање запослених и послодаваца у поступцима за „мобинг“ и злостављање на раду.