Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата правне савете:

  • о начину оснивања компанија и њихових представништава,
  • доношењу свих неопходних аката у пословању,
  • спровођењу статусних промена и обављању финансијских трансакција са иностраним елементом.

Извршавамо комплетну правну анализу привредних друштава (Legal due diligence), израђујемо нацрте свих врста уговора у привреди и припремамо сва неопходна документа потребна за спровођење промена.

Заступамо привредне субјекте у парничним, ванпарничним поступцима, привредним преступима и стечајним и ликвидационим поступцима.