Породично право

У оквиру породичног права, наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата заступање пред свим судовима у поступцима:

  • за споразумни развод брака или развод брака по тужби,
  • за деобу брачне тековине,
  • за вршење/лишавање родитељског права,
  • за утврђивање или оспоравање очинства/материнства,
  • за утврђивање висине доприноса издржавања деце од стране родитеља,
  • за спречавање и заштиту од насиља у породици.