Ова интернет страница је искључиво информативног карактера и ни на који начин није намењена придобијању клијената и не представља правно саветовање у вези са било којом од наведених области.

Сврха ове веб странице није оглашавање или нежељено контактирање клијената или пружање правних савета.

Посетиоци веб странице не смеју сматрати информације на овој веб страници позивом на ангажовање адвокатске канцеларије МАРИЋ и не смеју се ослањати на овде објављене информације као правни савет у било које сврхе.

Канцеларија МАРИЋ изричито се одриче сваке одговорности засноване на информацијама наведених на овом сајту, имајући у виду променљивост праних прописа као и да постигнути правни резултати не гарантују исти / сличан исход.

Електронска комуникација која се обавља преко сајта није сигурна и таква комуникација се неће сматрати поверљивом.

Контактирање, достављање и примање информација путем Сајта не представља закључивање Уговора о заступању нити представља заснивање односа адвокат-клијент између Адвокатске канцеларије МАРИЋ и посетиоца.

Адвокатска канцеларија МАРИЋ не прихвата одговорност и не подржава нужно садржај доступан на веб сајтовима којима се може приступити преко овог сајта.