Адвокатска канцеларија Марић је основана јануара 1994. год. са седиштем у Лозници и од тада непрекидно пружа правну помоћ физичким и правним лицима на територији Републике Србије.

Рад канцеларије огледа се у пружању правне помоћи у различитим областима права. 

Правна помоћ коју пружамо заснива се на давању правних савета и мишљења, изради општих и појединачних правних аката, уговора, изјава и других исправа, као и заступању клијената пред судовима, органима управе, организацијама и другим лицима.