Наследно право

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата:

  • састављање захтева за покретање оставинског поступка,
  • истицање захтева за остваривања права на нужни наследни део,
  • правне радње при утврђивању састава оставинске масе,
  • састављање нацрта завештавања (тестамента),
  • састављање уговора о доживотном издржавању,
  • састављање уговора о расподели имовине за живота,
  • састављање уговора о преносу наследног удела,
  • састављање наследничких изјава,
  • заступање на рочиштима у ванпарничним и парничним оставинским поступцима.