Адвокатска канцеларија Марић пружа правну помоћ из области кривичног права:

  • одбрана осумњичених и окривљених лица у свим фазама кривичног поступка (пред полицијом, јавним тужилаштвом и судом)
  • заступање оштећених лица у свим фазама кривичног поступка
  • заступање малолетних учиниоца кривичних дела и оштећених малолетних лица