Наследно право

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата: састављање захтева за покретање оставинског поступка, истицање захтева за остваривања права на нужни наследни део, правне радње при утврђивању састава оставинске масе, састављање нацрта завештавања (тестамента), састављање уговора о доживотном издржавању, састављање уговора о
Прочитајте више

Породично право

У оквиру породичног права, наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата заступање пред свим судовима у поступцима: за споразумни развод брака или развод брака по тужби, за деобу брачне тековине, за вршење/лишавање родитељског права, за утврђивање или оспоравање очинства/материнства, за утврђивање
Прочитајте више

Стварно грађанско право

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата савете у вези са инвестиционом градњом, купопродајом непокретности и уписима права својине на непокретностима пред надлежним регистрима. Такође, састављамо нацрте свих правних аката на основу којих се врши промет стварних права, као и аката
Прочитајте више